ВІННИЦЯГАЗ ЗБУТ Меню
104

контакт-центр

Контакт-центр 0432 605 304

Контакт-центр0432 605 304

01.08.2018 / 11:14

Постанова НКРЕКП від 27 грудня 2017 р. № 1437

Постанова НКРЕКП від 27 грудня 2017 р. № 1437 «Про затвердження Змін до деяких постанов НКРЕКП щодо впровадження добового балансування на ринку природного газу та процедури розробки, подання і затвердження Плану розвитку газотранспортної системи на наступні 10 років»

Відповідно до положень статті 4 Закону України «Про ринок природного газу» та статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 1. Затвердити Зміни до Кодексу газотранспортної системи, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 вересня 2015 року № 2493, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року за № 1378/27823, що додаються.
 2. Затвердити Зміни до Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 вересня 2015 року № 2494, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року за № 1379/27824, що додаються.
 3. Затвердити Зміни до Правил постачання природного газу, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 вересня 2015 року № 2496, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року за № 1382/27827, що додаються.
 4. Затвердити Зміни до Типового договору транспортування природного газу, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 вересня 2015 року № 2497, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 рокуза № 1383/27828, що додаються.
 5. Внести до Кодексу газосховищ, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 вересня 2015 року № 2495, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року за № 1380/27825, такі зміни:

1) пункт 4 глави 4 розділу І виключити;

2) пункт 4 глави 7 розділу ІІІ виключити.

 1. Внести до Типового договору розподілу природного газу, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 вересня 2015 року № 2498, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року за № 1384/27829, такі зміни:

1) підпункт 1.4 розділу І після абзацу одинадцятого доповнити новим абзацом дванадцятим такого змісту:

«Реєстр споживачів постачальника – це перелік споживачів, які в установленому Кодексом газотранспортної системи порядку закріплені в інформаційній платформі оператора газотранспортної системи за певним постачальником у розрахунковому періоді;».

У зв’язку з цим абзаци дванадцятий – чотирнадцятий вважати відповідно абзацами тринадцятим – п’ятнадцятим;

2) у розділі ІІІ:

абзац перший пункту 3.1 викласти в такій редакції:

«3.1. Споживач має право здійснювати відбір/споживання природного газу з газорозподільної системи за умови включення його до Реєстру споживачів будь-якого постачальника у періоді фактичного відбору/споживання природного газу, що в установленому Кодексом газотранспортної системи порядку підтверджується оператором газотранспортної системи до початку такого періоду.»;

абзац перший пункту 3.2 викласти в такій редакції:

«3.2. За умови включення Споживача до Реєстру споживачів будь-якого постачальника у розрахунковому періоді та відсутності простроченої заборгованості за цим Договором Оператор ГРМ забезпечує розподіл природного газу, що належить Споживачу, до межі балансової належності його об'єкта з дотриманням належного рівня надійності, безпеки, якості та величини тиску природного газу.»;

3) підпункт 2 пункту 9.1 розділу ІХ викласти в такій редакції:

«2) відсутності Споживача в Реєстрі споживачів будь-якого постачальника у розрахунковому періоді;».

 1. Внести до Типового договору зберігання (закачування, відбору) природного газу, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 вересня 2015 року № 2499, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року за № 1385/27830, такі зміни:

1) пункт 3.15 розділу ІІІ виключити.

У зв’язку з цим пункт 3.16 вважати пунктом 3.15;

2) пункт 6.9 розділу VI виключити.

У зв’язку з цим пункти 6.10 – 6.13 вважати відповідно пунктами 6.9 – 6.12.

 1. Внести до Типового договору постачання природного газу постачальником «останньої надії», затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 вересня 2015 року № 2501, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року за № 1387/27832, такі зміни:

1) абзац шостий пункту 3.2 розділу ІІІ виключити;

2) пункт 4.1 розділу IV викласти в такій редакції:

«4.1. Постачання природного газу здійснюється за ціною, оприлюдненою Постачальником на своєму сайті. Така ціна визначається Постачальником відповідно до пункту 11 розділу V Правил постачання. Нова ціна є обов'язковою для Сторін з моменту її оприлюднення Постачальником на власному сайті та у друкованих виданнях.».

 1. Врегулювання місячних небалансів замовників послуг транспортування, які виникли у липні 2018 року, здійснити відповідно до положень Кодексу газотранспортної системи, які діяли до дня набрання чинності цією постановою.
 2. НКРЕКП спільно з Антимонопольним комітетом України (за згодою) через рік з дня набрання чинності цією постановою здійснити всебічний аналіз механізму застосування розміру величини коригування маржинальної ціни продажу/придбання природного газу, яка застосовується для врегулювання добових небалансів, та розглянути питання щодо доцільності внесення змін до Кодексу газотранспортної системи за підсумками такого аналізу.
 3. Оператору газотранспортної системи:

подати на розгляд Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, пропозиції щодо процедури  функціонування балансуючої платформи у двомісячний строк з дня, наступного за днем опублікування цієї постанови в офіційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр»;

з 01 серпня 2018 року надавати послуги транспортування природного газу на підставі договору транспортування природного газу, укладеного відповідно до Типового договору транспортування природного газу зі змінами, затвердженими цією постановою;

до 01 травня 2018 року розмістити на своєму сайті інструкції щодо користування інформаційною платформою, зокрема контактну інформацію та години роботи служби підтримки інформаційної платформи;

запровадити тестування власної інформаційної платформи із залученням суб’єктів ринку природного газу;

щомісячно до 01 серпня 2018 року надавати Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, звіт щодо стану проходження тестування інформаційної платформи, її наповнення, а також  готовності оператора газотранспортної системи та його інформаційної платформи до переходу на добове балансування.

 1. Ця постанова набирає чинності з 01 серпня 2018 року, але не раніше дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр», крім пункту 11 цієї постанови, який набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр», підпункту 4 пункту 4Змін до Кодексу газотранспортної системи, затверджених цією постановою, який набирає чинності з 15 червня 2018 року, але не раніше дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр», пункту 5 Змін до Кодексу газотранспортної системи, затверджених цією постановою, який набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр».

Голова НКРЕКП                                                                                                                 Д.Вовк

 

 З повним текстом документу можна ознайомитися за посиланням:

Постанова НКРЕКП від 27 грудня 2017 р. № 1437 «Про затвердження Змін до деяких постанов НКРЕКП щодо впровадження добового балансування на ринку природного газу та процедури розробки, подання і затвердження Плану розвитку газотранспортної системи на наступні 10 років

Стати клієнтом Змінити тариф